Dsc00826

Een netwerk van verticale grondboringen

Wanneer we na een geothermische studie concluderen dat er meerdere geothermische boringen vereist en mogelijk zijn, opteren we voor de aanleg van een BEO-veld. BEO staat voor ‘boorgat-energieopslag’ en houdt een gesloten circuit in van verticale grondboringen tussen 50 en 200 m diep.

Voor wie is een BEO-veld interessant?

Afhankelijk van het vereiste vermogen en de geologie leggen we BEO-velden aan voor grote projecten in de woningbouw. Tevens is boorgat-energieopslag interessant voor de bouw of renovatie van utilitaire gebouwen, zoals:

 • fabrieken
 • kantoren
 • scholen
 • winkels
 • garages
 • ziekenhuizen
 • energiecentrales
 • fabrieken
 • kantoren
 • scholen
 • winkels
 • garages
 • ziekenhuizen
 • energiecentrales
Img 20210827 135021369 Hdr

De voordelen van BEO-velden

Waarom een BEO-veld het overwegen waard is:

 • gunstige installatiekosten
 • lage en voorspelbare verbruiks- en onderhoudskosten
 • meest rendabele en energie-efficiënte systeem op de markt
 • duurzame, onuitputtelijke energiebron met lage milieu-impact (minimale CO2-uitstoot)
 • toekomstbestendige oplossing voor strengere bouwnormen
 • geen zichtbare of hoorbare elementen aan het gebouw
 • onmerkbare verdeling van warmte en koude
 • gratis koeling
 • goede EPB-score die extra energiebesparende maatregelen overbodig maakt
 • hogere gebouwwaarde
 • onafhankelijk van geopolitiek
 • onafhankelijk van weersomstandigheden en seizoenen
 • lange levensduur van minstens 50 jaar
 • gunstige installatiekosten
 • lage en voorspelbare verbruiks- en onderhoudskosten
 • meest rendabele en energie-efficiënte systeem op de markt
 • duurzame, onuitputtelijke energiebron met lage milieu-impact (minimale CO2-uitstoot)
 • toekomstbestendige oplossing voor strengere bouwnormen
 • geen zichtbare of hoorbare elementen aan het gebouw
 • onmerkbare verdeling van warmte en koude
 • gratis koeling
 • goede EPB-score die extra energiebesparende maatregelen overbodig maakt
 • hogere gebouwwaarde
 • onafhankelijk van geopolitiek
 • onafhankelijk van weersomstandigheden en seizoenen
 • lange levensduur van minstens 50 jaar

Climadrill, jouw geothermiepartner

Grote speler
in geothermie

We deden heel wat ervaring op in gelijkaardige Europese grondboorbedrijven en zijn uitgegroeid tot een van de grootste spelers in België.

Grote
capaciteit

We installeren de grootste BEO-velden volgens korte uitvoeringstermijnen. We beschikken over 5 eigen boortorens en breiden binnenkort uit naar 10 machines.

Allround
service

We spreken een brede doelgroep aan. We verlenen geothermisch advies en voorzien zowel dimensioneringen als grondboringen.

Hands-on-
aanpak

Dankzij onze jarenlange ervaring en vergaande kennis kunnen we onverwachte situaties voor, tijdens of na de werken snel oplossen.

Dsc00765

Vaste warmtepompinstallateurs

Ben je voor de aanleg van je BEO-veld nog op zoek naar een warmtepompinstallateur? Wij werken samen met een aantal vaste partnerinstallateurs voor de koppeling met je energiesysteem.

Anderzijds zijn we ook altijd op de uitkijk naar warmtepompinstallateurs die op regelmatige basis met ons willen werken. Wil jij onze geothermische projecten mee op poten zetten? Ontdek meer over onze partnerships!

Vind een warmtepompinstallateur in jouw buurt

Word onze partnerinstallateur

Meer over BEO-velden

Tussen de verschillende boringen bevindt er zich een afstand van ongeveer 6 à 7 meter. In elk boorgat plaatsen we 2 U-lussen (aardwarmtewisselaars, bodemlussen of geothermische sondes), waarin een koelvloeistof stroomt. Die neemt de aardwarmte op en stroomt weer naar boven. De sondes zijn aangesloten op een warmtepomp die energie uit de vloeistof haalt in de vorm van warmte. Ze verhoogt de temperatuur en geeft ze af via het energiesysteem van het gebouw. De afgekoelde vloeistof stuurt ze weer de grond in, waar ze opnieuw opwarmt.

Tijdens de winter onttrekt de warmtepomp dus warmte aan de bodem. Wanneer de zomer aanbreekt, is de bodem globaal afgekoeld en kan je de koude benutten voor de koeling van het gebouw.

Naast het BEO-veld is er nog een type van bodemenergieopslag: de koude-warmteopslag (KWO). Beide onttrekken warmte aan de bodem tijdens de winter en koelte tijdens de zomer om gebouwen te verwarmen en/of te koelen. Bij Climadrill kiezen we uitsluitend voor de aanleg van BEO-velden.

Voor compacte geothermische installaties is een brondimensionering voldoende om de geologie en warmte-eigenschappen van de bodem te weten te komen.

Bij omvangrijke BEO-velden van minstens 50 kW voeren we bovenop de dimensionering een thermische-responstest uit. Die TRT-test houdt de installatie in van een verticale bodemwarmtewisselaar. We sluiten het boorgat af met grout en laten het uitharden. Daarna meten we hoe de bodemtemperatuur reageert op een bepaalde warmte-injectie of –extractie. De verkregen meetgegevens stellen ons in staat om de warmtegeleidingscoëfficiënt en boorgatweerstand te bepalen. Hoe trager de temperatuur toeneemt, hoe beter de warmtegeleiding moet zijn.

We voeren TRT-tests uit tijdens de eerste grondboring van het BEO-veld. Op basis van de resultaten bepalen we of er boringen weggehaald of toegevoegd moeten worden. De reeds geplaatste verticale bodemwarmtewisselaar kan ingezet worden voor het uiteindelijke BEO-veld.

Dsc00789
Dsc00810
Dsc00783