Dsc00789

Regelgeving rond hernieuwbare energie

Zowel nieuwbouwprojecten als ingrijpende energetische renovaties zijn onderhevig aan de energieprestatieregelgeving (EPB) en moeten aan EPB-eisen voldoen. Dat wil zeggen dat ze een minimumhoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen moeten winnen. Daarvoor kan je verschillende maatregelen nemen, zoals de integratie van onder andere zonneboilers, zonnepanelen of warmtepompen.

Hoe zit het met de wetgeving van warmtepompen?

Onder de wetgeving van warmtepompen vallen de vergunnings- en meldingsplicht. Per type warmtepomp, het vermogen en de hoeveelheid fluorhoudende koelvloeistof gelden andere normen. Climadrill schept duidelijkheid.

Over het algemeen geldt dat je geen bouwvergunning nodig hebt voor een warmtepomp. Je hebt wel een vergunningsplicht bij zware huishoudelijke warmtepompen met een vermogen hoger dan 200 kW. Maak je gebruik van een horizontale of verticale bodemwarmtewisselaar waar een warmtedragend mengsel met gevaarlijke stoffen door stroomt, dan zal je ook een vergunning moeten aanvragen. Een mengeling van water en glycol valt hier niet onder. Voor de verticale boringen van geothermische warmtepompen heb je een milieuvergunning nodig.

Milieuvergunning

Voer je bepaalde activiteiten uit met een of meerdere ingedeelde inrichtingen die een milieu- of omgevingsimpact hebben, dan heb je daar een toelating of milieuvergunning voor nodig. Dat is het geval bij de installatie van een warmtepomp, zowel door bedrijfseigenaars als door particulieren. Sinds 23 februari 2017 valt die milieuvergunning onder de ‘omgevingsvergunning’, samen met de stedenbouwkundige en verkavelingsvergunning.

Wens je meer informatie of wil je documenten aanvragen omtrent de milieuvergunning van je warmtepomp?

Contacteer een van onze partnerinstallateurs

Grondwaterheffing

Wanneer je gebruik maakt van grondwater met een water/water-warmtepomp via een pomp- en retourput, moet je een grondwaterheffing betalen. Hiervoor kan je geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden als je kan aantonen dat je een deel van het opgepompte grondwater terug in de grond stort.

Voor alle niet-vermelde warmtepompen onder de vergunningsplicht, geldt de meldingsplicht. Zo ben je voor lucht/lucht- of lucht/water-warmtepompen meldingsplichtig als ze een drijfkracht van meer dan 5 kW hebben. Ook wanneer je voor geothermische warmtepompen verticale bodemwarmtewisselaars in de grond plaatst op maximaal 50 m diep heb je een meldingsplicht.

Sinds april 2021 zijn warmtepompen en airco’s van woningen en gebouwen onderhevig aan vernieuwde geluidsnormen. Het geluid dat bij de buren te horen is, wordt gelimiteerd tot 40 dB. Deze norm geldt niet voor de warmtepomp zelf, aangezien die daar niet aan voldoet, maar voor de installatie aan de woning of het gebouw. Door de installatie op voldoende afstand van de buren op te stellen of af te schermen, wordt de 40 dB niet overschreden. Zo zijn zowel jij als je buren beschermd voor de geluidshinder van je warmtepomp. Bovendien zijn fabrikanten hierdoor genoodzaakt om stillere modellen op de markt te brengen.

Type warmtepomp

Vergunnings-plicht

Milieuvergunning

Grondwaterheffing

Meldings-plicht

Warmtepompvermogen > 200 kW X
Warmtepomp met horizontale of verticale bodemwisselaars met gevaarlijk warmtedragend mengsel X
Geothermische warmtepompen met verticale boringen X X
Water/water-warmtepomp X
Lucht/lucht-warmtepomp met drijfkracht > 5 kW X
Lucht/water-warmtepomp met drijfkracht > 5 kW X
Dsc00828

Deskundig advies over de wetgeving rond warmtepompen

Zo goed als alle warmtepompvoorwaarden worden op gewestelijk niveau gereguleerd. We raden je aan om in elk geval te rade te gaan bij je gemeente of installateur over de wetgeving rond warmtepompen. Bij Climadrill werken we nauw samen met een vast netwerk van warmtepompinstallateurs. Ben je nog op zoek naar een bekwame, erkende installateur of heb je een vraag? We verwijzen je graag door.

Vind jouw warmtepompinstallateur

Word onze partnerinstallateur

Dsc00810

Info over premies en subsidies

Laat je als particulier of bedrijfseigenaar een warmtepomp plaatsen door een gecertificeerde installateur? Dan kan je enkele premies en subsidies aanvragen.

Ontdek alle premies en subsidies

Ben je als particulier op zoek naar een warmtepompinstallateur?

Vind een installateur in jouw buurt.

"*" indicates required fields

Toestemming*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Centrale Verwarming – Sanitair Peeters & Zonen Nv